මණ්ඩපය

මෙම දැන්වීම:
දැනුම්දීම්
සියල්ල ඉවත් කරන්න

එල්ස්කලිම්බා 3 කේ දායකයින් ලබා දීම

පිටුව 1 / 5
කාලිම්බා
(@ els-kalimba)
නව කාලිම්බිස්ට්

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

උපුටා
මාතෘකාව ආරම්භකය පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 1:55 ප.ව.
simreen71, shefaarachma, 020308_y සහ 39 දෙනෙක් කැමති
ලින්ග්ටන්
(@ලින්ග්ටන්)
නව කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

හායි... සුභ පැතුම්... 

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 3:25 ප.ව.
ඉවේනිවේනි
(@ivenyiveny)
නව කාලිම්බිස්ට්

හායි..

අඛණ්ඩ සාර්ථකත්වය.

දිගටම ඔබව දිරිමත් කරන්න.

මමත් kalimba ඉගෙන ගත්තේ අහම්බෙන් ඔයාගේ video එක youtube එකෙන් හම්බුන නිසා.

සුකාආආ

❤❤❤❤

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 3:27 ප.ව.
නටාලියා කැමති
මෙරියාක්සියන්
(@මෙරිඇක්සියන්)
නව කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

දැනටමත් කොන්ග්‍රස්කාරයෝ ඉන්නවා 

සුභ පැතුම් ❤

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 3:34 ප.ව.
නටාලියා කැමති
මෙරියාක්සියන්
(@මෙරිඇක්සියන්)
නව කාලිම්බිස්ට්

මට Ci Els වගේ Kalomba වාදනය කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා මට දීමනාව දිනා ගැනීමට අවශ්‍යයි

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 3:49 ප.ව.
නටාලියා කැමති
කිකි
(@ කිකී-2)
නව කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

ඔබගේ ජයග්‍රහණයට සුභ පැතුම්, අනාගතයේදී ඔබට තව තවත් සාර්ථක වීමට සහ දිගටම වැඩ කිරීමට මම ප්‍රාර්ථනා කරමි. මට ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය හේතුව මට ඇත්තටම kalimba එකක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා, මගේ සංගීත කුසලතා තවමත් සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා අඩු බව මම දනිමි, නමුත් මට ඇත්තටම kalimba සංගීත භාණ්ඩය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍යයි. 2020 සිට, මට එය මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි, නමුත් මට එය තවමත් ලැබී නැත. මෙය මගේ වාසනාවක් වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. ස්තුතියි අක්කේ

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 3:51 ප.ව.
නටාලියා කැමති
Eliana_kristen
(@eliana_kristen)
නව කාලිම්බිස්ට්

හලෝ කෑවා Els🥰🥳❤️

මම kalimba සෙල්ලම් කිරීමට ප්‍රිය කරන නිසාත්, ප්‍රසිද්ධ වෙළඳනාමයක් වන kalimbera භාවිතා කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු වන නිසාත් මෙය ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍යයි.

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 3:52 ප.ව.
නටාලියා කැමති
සල්සබිල සමනය කරයි
(@ alivia-salsabila)
නව කාලිම්බිස්ට්
පළ කළේ: @els-kalimba

ආයුබෝවන් හැමෝටම! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, මෙහි සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේ, මම ඔබට කියන්නම් ඔබට මෙම කලිම්බා දිනන්නට අවශ්‍ය ඇයි ?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

මොකද මට Kalimba Murai ගන්න ඕන, මොකද Kalimba එක හොදයි විශේෂයෙන්ම ඒක ඉන්දුනීසියාවේ හදපු එකක්

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 3:53 ප.ව.
නටාලියා කැමති
චෙරි කාලිම්බා
(her චෙරි-කෝලා)
ක්‍රියාකාරී කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

ආයුබෝවන්!! 3k සඳහා සුභ පැතුම්!!! 🎉🎉🎉 සහ මම හිතන්නේ මට එහි විනෝදය සඳහා දිනන්න අවශ්‍යයි හාහා

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 5:18 ප.ව.
නටාලියා කැමති
අරිෆින්
(@ඇරිෆින්)
නව කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

ඔමෙඩෙටෝ කාක්..

3k ග්‍රාහකයින් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සුබ පැතුම්.. වැඩි උනන්දුවකින් සහ සාර්ථකත්වය සැමදා

මම ධ්වනි ගිටාරයක් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට කුතුහලයෙන් සිටින නිසා කලිම්බා ගැන උනන්දුයි.

මෙම තනතුර මාස 9 කට පෙර වෙනස් කරන ලදි අරිෆින්
පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 12/04/2021 10:38 ප.ව.
කැමිලා පෝලෙන්වියා
(@ camila-paulenvia)
නව කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 


ආයුබෝවන්, සෙලමත් යා !! 💖

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 13/04/2021 1:52 පෙ.ව.
shareenhow
(@sharenhow)
නව කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

hi!😊 ur 3k ග්‍රාහකයින් සඳහා සුබ පැතුම්!✨ එය ඇසීම ගැන මම ඉතා සතුටු වෙමි!

මට මේ kalimba දිනන්න ඕන මොකද මට kalimba😣 නමුත් මට ඇත්තටම kalimba ඉගෙන ගන්න ඕන🔥. මම හිතන්නේ kalimba ඉතා රසවත් හා අද්විතීය සංගීත භාණ්ඩයක්, ඒ නිසා මට එය ඉගෙන ගෙන ඔබ මෙන් විශිෂ්ට වීමට අවශ්‍යයි🥰

මට සුභ පතනවා😇🙏🏻

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 13/04/2021 2:23 පෙ.ව.
ස්ටීවානි__
(@stevanny__)
නව කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 ආයුබෝවන්❤❣ සුබපැතුම් 3000 Subs🎉🎉✨

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 13/04/2021 3:33 පෙ.ව.
නටාලියා කැමති
ඉකා ෆාත්‍රා ෆාතිනා
(@ ika-fatra-fathina)
නව කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

ආයුබෝවන් ඔවුන්ට❤️

3K ග්‍රාහකයින් සඳහා සුබ පැතුම්🎉

මට මේ kalimba දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?මම මේ සංගීත භාණ්ඩය ගැන ගොඩක් උනන්දු නිසා, මම kalimba ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ඕනේ, මම මේ අවස්ථාව වාසනාවන්ත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, මම kalimbalist වීඩියෝ නිතරම නරඹන අතර, මම kalimba හි ගාම්භීරත්වයෙන් සාමය සොයාගන්නවා. සංගීතය, මෙය ඉතා රසවත් වන අතර මට සුබ පතමි ❤️

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 13/04/2021 3:58 පෙ.ව.
ප්ලූක්සි
(@luxi)
නව කාලිම්බිස්ට්
පලකරන්නා: @ එල්ස්-කාලිම්බා

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! මෙම Kalimba Forum වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී සියලුම kalimba ක්‍රීඩකයින්ට kalimba ගැන සෑම දෙයක්ම බෙදා ගත හැකිය.. මෙම දීමනාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට බොහෝම ස්තූතියි 🙂 මම ඔබ සැමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි.. හා හේයි, අපි කියමු ඔබට මේ කලිම්බා දිනන්න අවශ්‍ය ඇයි?

27377AE3 E801 420A 8C36 DE01E0CF6CDC

 

එය දිගටම කරගෙන යන්න, එල්ස් 

පිලිතුරුඋපුටා
පළ කරන ලද්දේ: 13/04/2021 4:01 පෙ.ව.
පිටුව 1 / 5
මෙම දැන්වීම: